Tilslutning til ACER med Arbeiderpartiets åtte krav, blir bare mer og mer fornuftig. Mye folk ikke vet. for eksempel har ikke EUs ene representant stemmerett. 

Tilslutning til ACER med Arbeiderpartiets åtte krav, blir bare mer og mer fornuftig.
---
Arbeiderpartiet sier ja til Acer, men reservasjonsretten skal benyttes dersom betingelsene rokkes med.

Klikk her for å legge til en tittel eller tekst.

Statoil pyntes for salg. Endrer navn i strid med Stortingets vedtak.