Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS. EØS- avtalen er svært viktig for oss. Vi har et sterkt nei til EU som bruker mesteparten av tiden på å nedsnakke EØS og vi har en Europabevegelse som ser EØS som et hinder for fullt medlemskap. Vi har ingen som kjemper for EØS avtalen som er  Norges vei inn i Europa. Den må vi forsvare. 

Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS