---
Lex Hagen. Utrolig smålig av Stortingsflertallet dersom de lager en egen lov (regelverk) for å kvitte seg med Hagen.
---
Meland må skjerpe seg. Utredningen om lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk haster.