14. april 2024

Statsminister Erna Solberg (H) svarer på spørsmå fra Jonas Gahr Støre (A) i den siste muntlige spørretimen før ferien og høstens stortingsvalg.
Matindustrien er Norges største fastlandsindustri

Matindustrien er Norges største fastlandsindustri

Det gis ikke nok insentiver til videreforedling av fisk i Norge og mye av verdiskapningen blir eksportert ut av landet.

Les mer

Union busting

Union Busting brer om seg på Facebook

Det er mange fordommer ute og går mot fagbevegelsen registrerer jeg. Noen opptrer med et språkbruk som ligger hinsides normal dannelse.

Les mer

Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakter uten verdi

Midlertidige får ikke lån i banken, de er ofte underbetalt i forhold til tariffen og de er utrygge.

Les mer

Formuende stortingsrepresentanters dilemma

Klassekampen kommenterte på tirsdag saken hvor Jonas Gahr Støres familieselskap Femstø har investert 3 prosent i et boligbyggeprosjekt i Oslo og hvor det ble avdekket at det ble  brukt noen bemanningsselskaper med nulltimerskontrakter.

Et urimelig krav at formuende Stortingsrepresentanter personlig skal ha detaljkunnskap om aktiviteten i bedrifter de har investert i.

Les mer

JA til KU! Men KA NU?

På landsmøtet til Arbeiderpartiet i år, ble det flertall for sentralstyrets sitt kompromissforslag, vedrørende en Konsekvensutredning (KU) av LoVeSe. Man har laget et forslag som det skulle være mulig å få et flertall for i Stortinget. Det er bra! Jeg er leder i Oljeindustriens Arbeidersamfunn, og vi har arbeidet aktivt for dette, via Arbeiderpartiet i Bergen og Hordaland Arbeiderparti. Verden trenger energien, kystbefolkningen trenger arbeid, staten trenger klingende mynt i statskassen og penger til det grønne skiftet. Vinn, vinn, vinn. Og vinn. Så dette er bra! Men vi må sørge for at man kjører en skikkelig KU.

Les mer

Dropout og mobbing må stoppes gjennom tidlig innsats

Skolepolitikken er et av de viktigste områdene i samfunnet. På mange måter har vi lyktes godt i Norge på grunn av vår «ikke elitepregede» utdanning. Vi har tenkt Alle Skal Med. Kanskje ikke flest gode spisser, men med svært mange gode allmennpraktikere (fleksible arbeidere) med god allsidig utdannelse som er det bedriftsledere ser etter.

Les mer

Skolen skal få frem det beste i hver enkelt av barna

Skolen skal få barna til å føle seg flinke og stolte, enten det er i matte, norsk, gymnastikk eller musikk. Vi skal stille krav, men vi skal lede disse fantastiske lærevillige barna gjennom sin skolegang med positive forventninger.

Les mer

Leif Sande | +47 901 10 701 | Personvern »