Trakassering et mega problem. #metoo kampanjen bør åpne flere dører om temaet trakassering i arbeidslivet.
---
EFTA domstolens dom om reisetid. Presiseringer fra Arbeidsrettsadvokater.