Er du over 50 og må slutte jobb for å gå over på uføretrygd. Ja da taper du nå 51.000 på sluttvederlagsordningen.