---

For tiden er det ingen partier som har låst seg i politiske avtaler med andre partier. Dette bør gjøre det mulig å få frem det store flertallet som er i Stortinget med tanke på konsekvensutredning av Lofoten. Den eneste muligheten vi vil få om man ikke ønsker at mindretallet skal få bestemme.  

---
Arbeiderpartiet må foreslå: Stortinget ber regjeringen snares mulig sette igang konsekvensutredning av Lofoten