Siste kommentarar frå Facebook

Mine siste innlegg frå Facebook.

1 månad sidan

Leif Sande

Nye regler for kabotasje på plass i EU. Til de østeuropeiske landenes protest (spesielt Bulgaria) har man nå vedtatt betydelige innskjerpelser i dagens regelverk for å heve standarden og redusere omfanget av sosial dumping. Selv om ikke europeisk fagbevegelse (ETF)har fått alt som de vil, det er fortsatt ting å jobbe med, er de godt fornøyd. De sier: The ETF welcomes, in particular, the progress made with respect to the early introduction of the latest generation of smart tachograph on all vehicles in the scope of the driving and rest time regulation. We welcome the fact that light good vehicles will be finally covered by the EU rules alongside the heavy-duty ones. We welcome the introduction of a cooling-off period relating to cabotage operations and the application of cabotage rules to combined transport. Last and not least, we welcome the regular return of the vehicle to the country of company establishment, as a key measure in combating letter-box companies in road transport. We vigorously welcome the fact that no further exemptions were added to application of posting of workers rules in road transport. ... Vis meirVis midre

2 månadar sidan

Leif Sande

Terje Halleland frp argumenter godt for EØS avtalen i debatt med Høyres Tina Bru i kveldens Dagsnytt 18. Det de diskuterte var i aktiviteten på sokkelen og nye klimakrav. Vi er gjennom EØS avtalen med i EUs kvoteregime. Et svært viktig virkemiddel for norsk industri. Alle EØS motstanderne i industrien må få opp øynene. Vi har ikke sjangse til å oppnå klimakravene våre uten EØS medlemskap om vi vil ha med oss industrien land/sokkel. Man kan gjerne fortsette med å benekte klimautfordringen og forbanne EØS, men det fører ingen steds hen. ... Vis meirVis midre

3 månadar sidan

Leif Sande

Ekte patriotisme fra Senterpartiet. Stakkars Norge som nå ikke lenger kan fortsette å bure inne syke mennesker fordi de følger de noe bedre EU reglene enn de norske reglene. ... Vis meirVis midre

Ekte patriotisme fra Senterpartiet. Stakkars Norge som nå ikke lenger kan fortsette å bure inne syke mennesker fordi de følger de noe bedre EU reglene enn de norske reglene.

4 månadar sidan

Leif Sande

EU ble i kveld enige om nye klimamål. Dessverre er det ikke mulig med flertallsbeslutninger på dette områder og fire EU land blokkerer de mer ambisiøse målene til de 24 andre. Dessverre er den nasjonale selvbestemmelsen i EU enda for sterk. Disse fire landene skal få lov å forhindre at verdens tredje utslippsområde ikke skal kunne ha mer ambisiøse mål. Heia alle nasjonalister. ... Vis meirVis midre

4 månadar sidan

Leif Sande

Trontaledebatten idag: Ruth Grung tordnar mot regjeringa. ... Vis meirVis midre

Trontaledebatten idag: Ruth Grung tordnar mot regjeringa.

4 månadar sidan

Leif Sande

Registrerer at Owe Ingemann Waltherzøe har tatt initiativet til et nytt politisk parti - Industripartiet. For industriarbeidere er dette et håpløst prosjekt. Olje og andre industriarbeidere har behov for å fine støtte for sakene sine i de etablerte partiene, ikke for å sette seg selv på sidelinja. Når partiet allerede i startfasen har sagt det skal være et nei til EØS parti så har det allerede skapt en splittelse blant industriarbeiderne som gjør at partiet har 0 muligheter til å lykkes - og bra er det. ... Vis meirVis midre

4 månadar sidan

Leif Sande

Island slår til de grader ring om EØS avtalen. Islandske RUV (det samme som vårt NRK) sier at et regjeringsoppnevnt utvalg har konkludert slik:

En artikkel om Islands medlemskap i EØS bør inngå i Grunnloven, eller det bør gis en bekreftelseserklæring som sier at EØS-avtalen har vært i bruk lenge nok til å ha funnet en varig plass i Islands politiske system.
Usikkerheten knyttet til konstitusjonelle spørsmål svekker Islands stilling overfor sine partnere, spesielt Norge og Liechtenstein.
Island må formelt anerkjenne det faktum at EØS-avtalen berører alle samfunnsområder og er mer enn bare en utenrikssak. Den viser til at 485 av 3 071 lover som er vedtatt siden vinteren 1992-93 er et direkte resultat av EØS-avtalen.
Det eksisterer ikke noen annen lignende mulighet til å ha så nære bånd til EU uten egentlig å bli medlem av blokken. Ingen bilateral avtale vil kunne erstatte EØS-avtalen i tilstrekkelig grad.

Mandatet var å vurdere fordelene for Island ved deltakelse i EØS-samarbeidet, og de viktigste utfordringene regjeringen står overfor i gjennomføringen av EØS-avtalen. Utvalget ble også bedt om å se på utviklingstrekk i forholdet mellom EØS EFTA-landene og EU, og endringer knyttet til brexit og EUs avtale med Sveits.

www.ruv.is/frett/doubt-over-legality-of-eea-must-be-erased
... Vis meirVis midre