Siste kommentarar frå Facebook

Mine siste innlegg frå Facebook.

3 veker sidan

Leif Sande

Ekte patriotisme fra Senterpartiet. Stakkars Norge som nå ikke lenger kan fortsette å bure inne syke mennesker fordi de følger de noe bedre EU reglene enn de norske reglene. ... Vis meirVis midre

Ekte patriotisme fra Senterpartiet. Stakkars Norge som nå ikke lenger kan fortsette å bure inne syke mennesker fordi de følger de noe bedre EU reglene enn de norske reglene.

2 månadar sidan

Leif Sande

EU ble i kveld enige om nye klimamål. Dessverre er det ikke mulig med flertallsbeslutninger på dette områder og fire EU land blokkerer de mer ambisiøse målene til de 24 andre. Dessverre er den nasjonale selvbestemmelsen i EU enda for sterk. Disse fire landene skal få lov å forhindre at verdens tredje utslippsområde ikke skal kunne ha mer ambisiøse mål. Heia alle nasjonalister. ... Vis meirVis midre

2 månadar sidan

Leif Sande

Trontaledebatten idag: Ruth Grung tordnar mot regjeringa. ... Vis meirVis midre

Trontaledebatten idag: Ruth Grung tordnar mot regjeringa.

2 månadar sidan

Leif Sande

Registrerer at Owe Ingemann Waltherzøe har tatt initiativet til et nytt politisk parti - Industripartiet. For industriarbeidere er dette et håpløst prosjekt. Olje og andre industriarbeidere har behov for å fine støtte for sakene sine i de etablerte partiene, ikke for å sette seg selv på sidelinja. Når partiet allerede i startfasen har sagt det skal være et nei til EØS parti så har det allerede skapt en splittelse blant industriarbeiderne som gjør at partiet har 0 muligheter til å lykkes - og bra er det. ... Vis meirVis midre

2 månadar sidan

Leif Sande

Island slår til de grader ring om EØS avtalen. Islandske RUV (det samme som vårt NRK) sier at et regjeringsoppnevnt utvalg har konkludert slik:

En artikkel om Islands medlemskap i EØS bør inngå i Grunnloven, eller det bør gis en bekreftelseserklæring som sier at EØS-avtalen har vært i bruk lenge nok til å ha funnet en varig plass i Islands politiske system.
Usikkerheten knyttet til konstitusjonelle spørsmål svekker Islands stilling overfor sine partnere, spesielt Norge og Liechtenstein.
Island må formelt anerkjenne det faktum at EØS-avtalen berører alle samfunnsområder og er mer enn bare en utenrikssak. Den viser til at 485 av 3 071 lover som er vedtatt siden vinteren 1992-93 er et direkte resultat av EØS-avtalen.
Det eksisterer ikke noen annen lignende mulighet til å ha så nære bånd til EU uten egentlig å bli medlem av blokken. Ingen bilateral avtale vil kunne erstatte EØS-avtalen i tilstrekkelig grad.

Mandatet var å vurdere fordelene for Island ved deltakelse i EØS-samarbeidet, og de viktigste utfordringene regjeringen står overfor i gjennomføringen av EØS-avtalen. Utvalget ble også bedt om å se på utviklingstrekk i forholdet mellom EØS EFTA-landene og EU, og endringer knyttet til brexit og EUs avtale med Sveits.

www.ruv.is/frett/doubt-over-legality-of-eea-must-be-erased
... Vis meirVis midre

3 månadar sidan

Leif Sande

Viktig sak. Ikke bare her, men mange steder.Alver AP seier klart NEI til vindkraft i Stølsheimen og elles i Nordhordland, og JA til flytande havvind!🌹🌹🌹 #stemAP #ordførarøyvind ... Vis meirVis midre

Viktig sak. Ikke bare her, men mange steder.

3 månadar sidan

Leif Sande

Trine Skei Grande må snart forstå det. Hun kan ikke få gjennomført den miljøpolitikken som Venstre ønsker når den skal baseres på et veto hos høyrepopulistene i FrP. Men det finnes et Stortingsflertall for en annen politikk der Venstre ultimatite krav i bompengesaken uten problem kunne blitt gjennomført. Alle de fire kravene: 1 . Nullvekstmålet skal ligge fast.
2. Ingen flere biler inn til byene (nullvekstmålet) er en forutsetning for å bevilge midler til bomreduksjon. Kan det ikke sannsynliggjøres nullvekst, blir det ikke noe økt statlig bidrag til kutt i bompenger.
3. Balansen mellom kollektiv og bomreduksjoner må endres. Kollektiv må styrkes mer enn bomreduksjoner i forhold til Granavold-plattformen (regjeringens politiske plattform).
4. Bomreduksjoner som del av styrkede bypakker kan aksepteres, men må skaleres ned som del av 70-prosenten.
... Vis meirVis midre