Siste kommentarar frå Facebook

Mine siste innlegg frå Facebook.

3 veker sidan

Leif Sande

Ikkje alle ønskjer eg god jul. Ikkje det norske selskapet DNO som er dømt til å betala ut skuldig lønn til arbeidarar i Jemen, men som nektar plent. I kveld fekke deg denne meldinga:

I hope you're well, I just want to let you know that most of us (employees & workers) in a deep need of money for living, situation in Yemen is getting more complicated and worse

One of our colleagues in work passed away last week because of illness and a shortage of living expenses and medicine

We all are suffering and dieying softly ..
... Vis meirVis midre