Siste kommentarar frå Facebook

Mine siste innlegg frå Facebook.

2 månadar sidan

Leif Sande

Hei alle
Jeg holder på å bygge opp en gruppe på Facebook for å markere støtte til EØS avtalen. Håper du kan være med i gruppen. Nei til EU bruker idag mye mer tid på å fortelle om hvor ille EØS avtalen er enn å fortelle om motstanden mot EU. Europabevegelsen er for EU, men ser samtidig EØS avtalen som et hinder for fullt medlemskap.

Det er derfor alt for få som jobber for å styrke EØS avtalens omdømme. Selv om EØS tilslutningen er stor når en spør folk om de ville stemt ja til EØS, så har alikevel motstanden økt ganske betraktelig i enkelte miljøer. På landsmøtene i fler LO forbund ser vi nå sterkt motstand, og det samme har vi sett på LO kongressen. Det vil ha store konsekvenser for Norge om vi skulle måtte si opp denne avtalen. Mye av motstanden skyldes feil politikk fra regjeringen som så i sin tur blir adressert feil.

Avtalen gir oss tilgang til det indre marked med 500 millioner mennesker. Dette er svært viktig for oss, men den omfatter mer. Den dekker også det Europeiske samarbeid på andre samfunnsområder, først og fremst forskning, utdanning, miljøvern, forbrukerpolitikk, kultur, sysselsettingspolitikk, sosialpolitikk, likestilling, turisme og små og mellomstore bedrifter. Dette samarbeidet ivaretas i hovedsak i form av deltakelse i programmer. Jeg ønsker med denne gruppen å styrke EØS avtalens omdømme slik at vi ikke mister den på grunn av at folk som er positiv til den ikke har et organ som får frem fordelene med denne avtalen.

Håper du kan bli med i gruppen.
... Vis meirVis midre

3 månadar sidan

Leif Sande

Ikkje alle ønskjer eg god jul. Ikkje det norske selskapet DNO som er dømt til å betala ut skuldig lønn til arbeidarar i Jemen, men som nektar plent. I kveld fekke deg denne meldinga:

I hope you're well, I just want to let you know that most of us (employees & workers) in a deep need of money for living, situation in Yemen is getting more complicated and worse

One of our colleagues in work passed away last week because of illness and a shortage of living expenses and medicine

We all are suffering and dieying softly ..
... Vis meirVis midre