Siste kommentarar frå Facebook

Mine siste innlegg frå Facebook.

1 veke sidan

Leif Sande

Jeg og 130000 andre har trykt likes på Statoil sin side på Facebook. Over natten har Statoil endret navnet til Equinor slik at det ser ur som vi liker Equinor. Jeg kommer aldri til å trykke likes på Equinor og det Equinor gjør her er reguler svindel. På profilen min hvor det før sto jeg hadde vært prosessoperatør i Statoil (30 år siden) står det nå at jeg har vært prosessoperatør i Equinor.
De har foretatt navneskifte med tilbakevirkende kraft.
... Vis meirVis midre

1 månad sidan

Leif Sande

Endelig ... Vis meirVis midre

Endelig

2 månadar sidan

Leif Sande

Det er bra SV har snudd i spørsmålet om kabler til utlandet. Selv om om den innbitte EU motstanden er uforståelig, så er det meget bra at de nå har forkastet alle de tanker tidligere energipolitiske talsmann Heikki Holmås Eidsvoll har stått for. Sent som i mars 2017 var det dette SV sto for når det gjelder kabler:

Heikki Holmås Eidsvoll: «Det er mange gode grunner for å gå inn for samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftkabler til utlandet. Her er tre av dem:

For det første gjør utenlandskabler til Skottland at rødgrønne partier i Skottland kan erstatte kullkraftverk med vindkraftverk, fordi de kan få vannkraft fra Norgske demninger når det ikke blåser.

For det andre gjør utenlandskabler til Sverige at vårt rødgrønne søsterparti i Sverige kan erstatte atomkraftverkene med vindkraft fordi de kan få vannkraft fra norske demninger når det er lite vann i de svenske elvene og vindmøllene står stille.
For det tredje gjør utenlandskabler at flertallet av kommunen som har kraftinntekter, kan få flere lærere i skolen og flere ansatte i eldreomsorgen. Når kommunene kan selge kraft til utlandet når det er lite vind og prisen er høy og kan kjøpe når det blåser mye og prisen er lav, så blir det mer penger i kommunekassene.
Noen argumenterer med at Norge ikke bør bygge kraftkabler, men heller låse inne kraft i Norge for at industrien som bruker 50% av kraften her til lands skal få så rimelig strøm som mulig. Jeg er dypt uenig. Vi skal ha gode ordninger for industrien, og det har vi. Industrien betaler ikke el-avgift, de betaler ikke for støtte til ny fornybar energi, de betaler en lavere nettleie fordi de er store og bidrar til stabilitet i nettet, i tillegg får industrien milliardstøtte til nyinvesteringer (Hydro Karmøy) og millioninvesteringer i energieffektiviserings støtte (Finnfjord smelteverk++) og på toppen av dette får industrien direkte subsidier som kompensasjon for at strømprisen på energi i Europa går opp på grunn av CO2-kvotesystemet.
Jeg er for å støtte industrien, men industrien må støttes gjennom støtte til energieffektivisering og omstilling til nullutslippsteknologi, ikke gjennom lavest mulig strømpriser. Dette har SV vært pådrivere for og fått flertall for på Stortinget, de siste fire årene. Det er nemlig ikke god sosialistisk politikk å ta penger fra kommunebudsjettene ved å redusere kraftinntektene og gi dem til å bedre overskuddet for bedriftseiere i Hydro, Elkem og Yara gjennom lavest mulig kraftpris.
Norge har halvparten av alt vann lagret i demninger i hele Europa. Det må vi bruke på beste – for både miljøet, for å hjelpe andre land å kvitte seg med kullkraft og atomkraft og for best mulig velferd i norske kommuner»
... Vis meirVis midre

2 månadar sidan

Leif Sande

Meget god Barth-Eide på Stortingets talerstol i dag. Forklarte grundig om energisamarbeidet og om enigheten som var oppnådd om NorthConnect. Det blir ingen kabel til Skottland før erfaringene med de som bygges er gjennomført. Han fikk og vist hykleriet til Senterpartiet og SV som begge satt i den Rød/grønne regjeringen og argumenterte for energipakke 3, men som nå er kategorisk imot fordi det tjener dem i kampen mot EØS og for større isolasjon mot Europa. ... Vis meirVis midre

Meget god Barth-Eide på Stortingets talerstol i dag. Forklarte grundig om energisamarbeidet og om enigheten som var oppnådd om NorthConnect. Det blir ingen kabel til Skottland før erfaringene med de som bygges er gjennomført. Han fikk og vist hykleriet til Senterpartiet og SV som begge satt i den Rød/grønne regjeringen og argumenterte for energipakke 3, men som nå er kategorisk imot fordi det tjener dem i kampen mot EØS og for større isolasjon mot Europa.