Om sida

Denne nettsida/bloggen er drive av underteikna. I tillegg har eg med meg teknisk hjelp og fleire faste skribenter.  Ein del skriv også meir sporadisk. Alle bidragsytarane høyrer heime på venstresida i norsk politikk.

Eg trur på at Norge er best tjent med ei regjering kor Arbeiderpartiet sit i leiinga fordi eg tru at at kun ei slik regjering kan oppretthalda ein sterk velferdsstat, likskap og rettferd.

Bidra til leifsande.no

Eg bur på Risasjøen i Lindås kommune. Eg gift, har to barn og fem barnebarn. Eg er født i 1953. Eg er tidlegare forbundsleiar og er i dag pensjonist og vararepresentant til Stortinget frå Arbeiderpartiet i Hordaland.

Eg starta denne sida formelt 1. mai 2017 i samband med valgkampen. Og besøkstala har teke seg opp heile tida. I slutten på valkampen hadde vi i overkant av 2000 unike brukarar i gjennomsnitt kvar dag. Idag har vi omlag 1000.  Det innlegget som har vorte mest lese har vore lese av 30.000 personar.

Les meir om meg på Wikipedia