Om siden

Prosperis skrives av undertegnede. Flere andre skriver også på siden. Noen ofte andre skjeldnere.

Vi skriver først og fremst om saker med relevans for arbeids- og næringslivet. Vi er spesielt opptatt av å bevare og videreutvikle EØS avtalen.

At folk har arbeid er det viktigste av alt. Jeg tror på velferdsstaten, likhet,  rettferdighet, et flerkulturelt samfunn og internasjonal solidaritet. Jeg ønsker en sterk fagbevegelse.

Jeg er tilhenger av EU og EØS og samarbeid i Europa. Ikke fordi EU er så perfekt på alle områder, men fordi vi trenger arenaer som kan ta beslutninger på tvers av nasjonalstatene og fordi det er helt avgjørende for norsk vareeksprt.  Et sterkt EU hvor vi deltar gjennom EØS avtalen er også helt avgjørende om vi skal få løst miljø- og klimautfordringene våre reelt og ikke bare retorisk. Jeg drømmer om et samlet Europa.

Prosperis har normalt fra noen hundre til ett par tusen lesere av hver innlegg.  Det innlegget som har vært mest lest har vært lest av 30.000 personer.

Les mer om meg på Wikipedia

Leif Sande