Om siden

Leifsande.no drives av undertegnede. Flere andre skriver også på siden. Noen ofte andre skjeldnere. Alle som bidrar  hører hjemme  på venstresiden og mener Norge er best tjent med en regjering ledet av Arbeiderpartiet.

At folk har arbeid er det viktigste av alt. Jeg tror på velferdsstaten, likhet,  rettferdighet, et flerkulturelt samfunn og internasjonal solidaritet. Jeg ønsker en sterk fagbevegelse.

Jeg er tilhenger av EU. Ikke fordi EU er så perfekt på alle områder, men fordi vi trenger arenaer som kan ta beslutninger på tvers av nasjonalstatene. Et sterkt Europa er en sterk motvekt mot den multinasjonale storkapital. Et sterkt EU hvor vi deltar gjennom EØS avtalen er også helt avgjørende om vi skal få løst miljø- og klimautfordringene våre reelt og ikke bare retorisk. Jeg drømmer om et samlet Sosialdemokratisk Europa.  Jeg er sterk motstander av norsk deltaking i krigføringen i Midt-Østen og Nord-Afrika.

Jeg bor på Risasjøen i Lindås kommune. Jeg er gift, har to barn og fem barnebarn. Jeg er født i 1953. Jeg er tidligere forbundsleder for Industri Energi og er i dag pensjonist og vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet i Hordaland.

Leifsande.no har normalt fra noen hundre til ett par tusen lesere av hver innlegg.  Det innlegget som har vært mest lest har vært lest av 30.000 personar.

Les mer om meg på Wikipedia