Om sida

Denne nettsida/bloggen er drive av underteikna. I tillegg har eg med meg teknisk hjelp og fleire faste skribenter.  Ein del skriv også meir sporadisk. Alle bidragsytarane høyrer heime på venstresida i norsk politikk.

Eg er spesielt opptatt av at ulikskapen i samfunnet og at arbeidslivet skal væra seriøst og trygt. Folk skal ha faste jobbar. Alt for mange arbeidsgivarar driv useriøst og tilbyr tilsette uverdige tilsetjingsformer.

Eg trur på at Norge er best tjent med ei regjering kor Arbeiderpartiet sit i leiinga fordi eg tru at at kun ei slik regjering kan oppretthalda ein sterk velferdsstat, likskap og rettferd på alle plan.

Eg bur på Risasjøen i Lindås kommune. Eg gift, har to barn og fem barnebarn. Eg er født i 1953. Eg er tidlegare forbundsleiar og i dag pensjonist og vararepresentant til Stortinget frå Hordaland. .

Eg starta denne sida formelt 1. mai 2017 i samband med valgkampen. Og besøkstala har teke seg opp heile tida. I dag har vi i overkant av 2000 unike brukarar i gjennomsnitt kvar dag. Det innlegget som har vorte mest lese har vore lese av 25.000 personar.

Les meir om meg på Wikipedia