Fanget opp av
Month: mai 2021

EU-kommisjonen utsetter forslag om utvidet styreansvar

EU-kommisjonen utsetter forslag om utvidet styreansvar

Etter uker med ramaskrik fra næringsliv på tvers av Europa, er det nå klart at det fryktede direktivet ikke blir fremlagt før tidligst til høsten, skriver Rett 24 . Får håpe det ikke er endelig. Kommisjonen var inne på noe riktig med forslaget. Kilde: Rett 24 EU-kommisjonen utsetter kontroversielt lovforslag om styreansvar

Europeiske bygningsarbeidere krever EU tiltak mot utnytting av arbeidskraft.

Europeiske bygningsarbeidere krever EU tiltak mot utnytting av arbeidskraft.

EU må bli flinkere til å håndtere Sosial dumping og svindel innen bygningssektoren sier Tom Deleu i et intervju med  EURACTIV. Tom Deleu er generals sekretær i den Europeiske organisasjonene for bygnings og trearbeidere (EFBWW). Han peker blant annet på hull i utstasjoneringsdirektivet. Når arbeidere fra land som for eksempel Romania og Polen utstasjoneres i land som Belgia og Sverige oppstår det mangel på arbeidskraft i de førstnevnte landene. Disse blir da  erstattet ved at disse landne leier inn fra…

Les mer Les mer

EUs jernbanereform innføres. Minner om da oljedirektivet kom.

EUs jernbanereform innføres. Minner om da oljedirektivet kom.

I dag innføres jernbanepakke 4. Organisasjonene sier de nå er på jakt etter smutthull for å finne alternative løsninger. Dette minner meg om den tilsvarende situasjonene på sokkelen da oljedirektivet kom i sin tid. Etter dette måtte konsesjoner tildeles oljeselskapene etter anbud og gis det selskapet som var best. I NOPEF frykte vi den gang at dette ville bli et inntog av utenlandske selskap og at Statoil og de andre norske ikke lenger ville få tildelt konsesjoner i den nye…

Les mer Les mer

Dagsavisen med oppfordring til Støre om å sette igang en utredning om Norges forhold til EU. 

Dagsavisen med oppfordring til Støre om å sette igang en utredning om Norges forhold til EU. 

Fellesforbundet vedtok på landsmøte sitt å be om en utredning om alternativer til EØS. De krever  at både en  frihandelsavtale og fullt EU-medlemskap må utredes som alternativer. La oss få mer fakta på bordet gjennom en slik utredning, skriver Dagsavisen og fortsetter:  – Ap-leder Jonas Gahr Støre bør innfri et slikt krav dersom det blir en rødgrønn regjering til høsten. Erfaringene fra Sveits-modellen og Storbritannias brexit der goder og ulemper må veies opp mot hverandre. Det er ikke mulig å bare…

Les mer Les mer

Brexit – hva nå? – Link til innlegg av seniorforsker ved NUPI Kristin Haugevik

Brexit – hva nå? – Link til innlegg av seniorforsker ved NUPI Kristin Haugevik

Seniorforsker ved NUPI Kristin Haugevik,  gir på nettsidene deres et oversiktlig resymé av prosessen rundt Brexit og de viktigste utfordringene som har vært. Hun tenker også litt rundt hva Brexit vil bety fremover både for Storbritannia, EU og Norge. Hun sier blant annet: Da brexit-forhandlingene startet i 2017, var den norske regjeringen tydelige på at målet for Norge var å ha et minst like godt forhold til Storbritannia som før. Samtidig gjorde både regjeringsmedlemmer og UD-ansatte det klart i forhandlingsperioden,…

Les mer Les mer

Kan et uavhengig Skottland bli med i EU?

Kan et uavhengig Skottland bli med i EU?

Denne videoen fra The Scotsman viser mulige veier for Skottland tilbake til EU. Skottene stemte massivt mot Brexit,  og meningsmålingene viser at det er muligheter for at skottene stemmer ja til selvstendighet i forhold til Storbritannia neste gang. Valgresultatet nylig ga også flertal for partiene som har programfestet uavhengighet og EU medlemskap.  

Toppsjef: Umulig å tiltrekke seg investeringer om det skapes tvil om EØS avtalen

Toppsjef: Umulig å tiltrekke seg investeringer om det skapes tvil om EØS avtalen

Trond Hagerud som er ansvarlig for den nordlige delen av det store Italienske konsernet Mapei,  sier til Nettavisen at italienerne ikke ville investert i Norge  om det var tvil om at Norge ville gå ut av det indre marked. – Den usikkerheten Senterpartiet og andre skaper ved å si at de vil ta Norge ut av avtalen skaper bekymring. Det fremstår, slik jeg ser det, som nærmest uansvarlig når de i tillegg ikke har minst like gode og troverdige alternativer,…

Les mer Les mer

Miljø – og klima spørsmålet stopper jordbruksforhandlingene i EU

Miljø – og klima spørsmålet stopper jordbruksforhandlingene i EU

EUs jordbruksforhandlinger står i stampe. Et viktig spørsmål er hvor stor del av budsjettet som skal gå til klima- og miljøsatsingen. Parlamentet står på 30 prosent av budsjettet, mens rådet mener det får holde med 20. Kilde: Tuffa motsättningar försenar ny jordbruksbudget igen | Nyhetssajten Europaportalen

Enten er vi med og aksepterer reglene, eller så er vi ute. 

Enten er vi med og aksepterer reglene, eller så er vi ute. 

VG skriver idag om bruddet i forhandlingene mellom Sveits og EU. Selv om folket er overveldende for en avtale (3 av 4 ) med EU ønsker ikke det nasjonalkonservative regjeringspartiet folkeavstemming over spørsmålet slik de normalt gjør i større saker. Dette bør være et varsko til alle de som tror de kan forhandle EØS avtalen kjernepunkter. Enten er vi med og følger spillereglene, eller så er vi ute. Kilde: Et EØS-lærestykke – VG

Macron tar til ordet for å stenge ute matvarer produsert uten hensyn til miljø og respekt for faglige rettigheter.  

Macron tar til ordet for å stenge ute matvarer produsert uten hensyn til miljø og respekt for faglige rettigheter.  

Markedsliberalistene er bekymret for planene. Det samme frykter man WTO er hvor de store eksportlandene av landbruksprodukter vil utfordre lovligheten av et slikt tiltak. “We cannot ask our farmers to make more efforts and, the next day, import products coming from regions that” do not play by the same rules, Macron said last week during the “Great Rendez-vous of Food Sovereignty,” a major event marking the launch of a freshly baked strategy for food sovereignty, which has been elevated to…

Les mer Les mer

Støtten til Euro har aldri vært så høy

Støtten til Euro har aldri vært så høy

Dette ifølge kommisjonens siste Eurobarometer. 80 prosent av respondentene i de 19 eurolandene sier Euroen er bra for EU, mens 70 prosent sier euroen er bra for deres eget land. Kilde: Eurobarometer show record public support for the euro and broad support for introduction of rounding rules – EU Reporter

Svenskene håper på uttelling med EUs nye industrisatsing

Svenskene håper på uttelling med EUs nye industrisatsing

EU har besluttet reduserer import av viktige metaller og mineraler. Av 170 ulike sorter som er kritisk for EU er det 34 som er svært vanskelig å erstatte. – För en del av de här metallerna och mineralerna kommer efterfrågan att öka. I vissa fall kanske hundrafalt de kommande årtiondena. Då är det inte hållbart att vi i dag är så beroende av produktion från [vissa] länder. Vi har alla fått rapporter om barnarbete, förorenade floder och löntagares rättigheter som inte…

Les mer Les mer

Kommisjonen arbeider med å få på plass en ordning som skal gjøre det legalt å holde tilbake penger til land som ikke føller reglene i EU. 

Kommisjonen arbeider med å få på plass en ordning som skal gjøre det legalt å holde tilbake penger til land som ikke føller reglene i EU. 

Arbeidet er forsinket og mange  presser på for å få forgang i sakan. At en slik ordning skulle etableres  ble det enighet om i fjor, men hvordan den skulle utformes gjenstod. – Det är helt avgörande att vi får detta rätt från början. Vi har helt enkelt inte råd att förlora att göra misstag och inleda fall som […] ogiltigförklaras i EU-domstolen. Det vore en förfärlig katastrof, sade Gert Jan Koopman, generaldirektör vid budgetdirektoratet vid EU-kommissionen och den högst ansvarige…

Les mer Les mer

I løpet av noen timer ble verdens oljeindustri rystet. Tvinges til å ta klima på alvor. 

I løpet av noen timer ble verdens oljeindustri rystet. Tvinges til å ta klima på alvor. 

Exxon Mobil fikk et opprør på generalforsamlingen og ble tunget til å ta inn flere styremedlemmer som ville ha selskapet I klimavennlig retning, Generalforsamlingen I Chevron hadde noen timer før beordret selskapet til få ned klimautslippene. Omtrent samtidig kom kjennelsen fra en domestol i Nederland som sa Shell var forpliktet til å redusere egne og underleverandørenes utslipp. Som om ikke det skulle være nok,  vedtok Ford – oljeindustrienes beste allierte – å distansere seg ytterligere fra bruk av fossile drivstoff…

Les mer Les mer